the Netherlands

FieldLook NL & BE 2010

Location
Russia
Contractor
BasFood
Period
2010

Complex satellite technology is now available to everyone! As a farmer you can monitor your crops throughout the growing season. The website FieldLook.com (MijnAkker.nl in dutch) provides 10 growth parameters related to growth, moisture and minerals:

Growth
- biomass production (kg/ha)
- CO2 intake (kg/ha)
- leaf area index LAI  (m2 leaf/m2 ground)
- vegetation index NDVI

Moisture
- evaporation shortage (mm/week)
- current evaporation (mm/week)
- surplus rain (mm/2 weeks)
- reference evaporation

Minerals
- Nitrogen content in the top leaf layer (kg/ha)
- Nitrogen content in all leafs (kg/ha)

FieldLook is currently available in the Netherlands, Belgium and Russia. WaterWatch is responsible for processing and interpretating the satellite imagery into the 10 growth parameters.

The Urban Heat Island of Rotterdam derived from thermal satellite imagery

Location
Rotterdam, the Netherlands
Contractor
Municipality of Rotterdam, Knowledge for Climate Program
Period
2009
Partner
TNO Built Environment and GeoSciences

Urban Heat Islands (UHI) refer to warmer temperatures within urban settlements compared to the temperatures over the surrounding rural areas. Urban areas are particularly vulnerable to heat waves which may cause negative effects on humans. Thermal infrared high resolution images from the Landsat sensor were used to identify the Urban Heat Islands and showed that daytime surface heat island can be as large as 10 ºC compared to surrounding non-urban areas. Spatial quantified information on the extent of UHI effect is important for city design, policy making and for health organisations to provide appropriate measures. Thermal remote sensing can provide this information at relatively small costs with high detail over large areas.

ETact updates NL

Location
the Netherlands
Contractor
MijnAkker
Period
1995-present
Partner
Basfood

WaterWatch has been calculating the actual evapotranspiration (= real water consumption) of the Netherlands since 2001, which resulted in a time series from 1995 until present. The SEBAL algorithm calculates the actual evapotranspiration using satellite images and meteorological observations. Also the reference evapotranspiration is determined according to the international standard Penman-Monteith methodology. The precipitation surplus is the difference between the precipitation and the actual evapotranspiration.

FieldLook

Location
the Netherlands
Period
2007-present
Partner
Basfood

FieldLook.com (for more information: Basfood) makes complex satellite technology accessible to the normal user. Fieldlook.com operates at the field level and provides over 10 crop parameters related to growth, moisture and minerals.

 

 

Ruimtelijke variatie in verdamping voor gewas-bodem combinaties op basis van SEBAL metingen

Locatie
Nederland
Opdrachtgever
Projectgroep "Brede Weersverzekeringen"
Periode
2009
Partner
Futurewater

De projectgroep Brede Weersverzekering onderzoekt de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een brede weersverzekering. Deze schadeverzekering voor akkerbouwers heeft betrekking op weersgerelateerde risico’s, zoals hagelschade, nat-schade, droogte-schade, etc. De doelstelling is om te komen tot een algemene (maar wel gewas- en bodem-specifieke) schadeuitkering, die gelijk is voor iedereen met een bedrijf in een regio op basis van het weer gemeten door een officieel KNMI station.

Identificatie van aardappelrassen door middel van hyperspectrale veldmetingen

Lokatie
Nederland
Opdracthgever
Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)
Periode
2008-9

In opdracht van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) en Basfood heeft WaterWatch de mogelijkheden van de identificatie van verschillende aardappelrassen door middel van hyperspectrale reflectie metingen onderzocht. Dit project is een vervolg op het verkenningsproject aardappelras identificatie van 2006. Dat project is ook uitgevoerd door WaterWatch in opdracht van NAO en BasFood. Het doel van dit project was om aardappel rassen te identificeren aan de hand van hun spectrale profiel met behulp van referentie metingen.

Ervaringen met satellietbeelden voor precisielandbouw in Flevoland in 2007

Locatie
Flevoland, Nederland
Opdrachtgever
Future Farming Flevoland
Periode
2007

Future Farming Flevoland (FFF) is een stichting die is opgericht om te onderzoeken of het mogelijk is het rendement van de bodem te verhogen d.m.v. het toepassen van innovatietechnieken binnen precisielandbouw. Dit wordt gerealiseerd door (i) het meten van de ruimtelijke variatie in bodemeigenschappen, (ii) meten van de ruimtelijke variatie van gewasgroei en daaraan gerelateerde variabelen en (iii) het creeren van mechanisatieaanpassingen die nodig zijn om plaatsspecifieke ingrepen uit te voeren. Voor het in kaart brengen van ruimtelijke variaties van gewas variabelen, heeft FFF opdracht gegeven om a.d.h.v. satellietbeelden de toestand van het gewas te beschrijven en te monitoren gedurende het zomerseizoen 2007.

CropLook Europe

Location
Belgium, Czech Republic, France, Germany, Luxembourg, Poland, the Netherlands
Contractor
BasFood
Period
2008

The ETLook algorithm in combination with composite MODIS images is capable of providing weekly updates on biomass production, biomass growth, crop evaporation, nitrogen content, and yield. Information was send directly to the user using the CropLook.com website.